Doubezpieczenia.pl
najlepsze ubezpieczenia w mieście ...
                         
 
 
Ubezpieczenia domów i mieszkań

          Każdy dom lub mieszkanie stanowi określoną wartość w skład, której wchodzi różnego rodzaju mienie. Do poszczególnych elementów tego mienia możemy zaliczyć: mury, stałe elementy nieruchomości i ruchomości domowe. Cały ten majątek  możemy ubezpieczyć na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody powstałe w następstwie następujących zdarzeń losowych:

 • ognia
 • piorunu,
 • eksplozji,
 • upadku statku powietrznego,
 • dymu i sadzy,
 • opadu,
 • powodzi,
 • śniegu i lodu,
 • gradu,
 • huraganu,
 • zalania,
 • osuwania się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • upadku drzew lub masztów,
 • trzęsienia ziemi,
 • huku ponaddźwiękowego,
 • przepięcia,
 • dewastacji,
 • kradzieży,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubez­pieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

          Do zakresu ubezpieczenia nieruchomości zawsze warto dokupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Uchroni to właściciela nieruchomości przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym lokatorom budynku np. w wyniku zalania. Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego również w czynnościach życia prywatnego takich jak jazda na rowerze, jazda na nartach. Ubezpieczyciel będzie również ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez twoje niepełnoletnie dzieci.

Szyby od wybicia

           Ubezpieczenie szyb od wybicia jest zazwyczaj elementem dodatkowym wchodzącym w skład kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości.

Home assistance

        Ubezpieczenie home assistance zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty np. interwencji specjalisty - ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza jak również organizuje lokal zastępczy, opiekę nad osobami starszymi dziećmi czy domowymi zwierzętami. Zabezpieczy mienie, zorganizuje dozór miejsca ubezpieczenia itp.

Ubezpieczenie Firm
 
         Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres ubezpieczenia całego majątku będącego w posiadaniu firmy takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo).
Podstawowy zakres ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
   Zapraszamy !