Doubezpieczenia.pl
najlepsze ubezpieczenia w mieście ...
 
 

Pojazdy - osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy, motory

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Dlatego przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na cenę, która może różnić się nawet o kilkadziesiąt procent

Auto Casco – Dobrowolne ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia AutoCasco choć jest bardzo podobny nie jest taki sam w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych
Ubezpieczający powinien zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia AC lub poprosić agenta by szczegółowo je przedstawił.

NW – Ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym

NW chroni kierowcę jak i pasażerów w zakresie następstw wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu podczas: wsiadania lub wysiadania, załadowania lub rozładowania, zatrzymania lub postoju naprawy pojazdu, otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw. W przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowani kierowcy lub pasażerom.

AsistancePomoc kierowcy w wypadku, awarii bądź kradzieży ubezpieczonego pojazdu

Ubezpieczenie gwarantuje holowanie pojazdu, pomoc techniczną – usprawnienie pojazdu na miejscu awarii, pomoc w podróży – kontynuacji lub powrotu, zakwaterowanie, pomoc dla zwierząt, pomoc finansową i prawną, pomoc medyczną itp.
W każdym Towarzystwie zakres ubezpieczenia jest inny i warto na to zwrócić uwagę przy wyborze tego produktu zwłaszcza, że cena jest stosunkowo niska.

Szyby samochodowe

Dodatkowym produktem oferowanym przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie szyb samochodowych. W podstawowym zakresie ubezpieczenia autocasco szyba są zawsze ubezpieczone jednak w przypadku ich uszkodzenia klient utraci część zniżek z tyt. bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Dodatkowe ubezpieczenie uchroni Cię przed utratą zniżek kiedy zgłosisz szkodę uszkodzenia szyb samochodowych.

Zapraszamy !