Doubezpieczenia.pl
najlepsze ubezpieczenia w mieście ...
 
                                
Ubezpieczenie Firm

          Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres ubezpieczenia całego majątku będącego w posiadaniu firmy takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo).

Podstawowy zakres ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje:

  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zapraszamy !